Solidarność z uchodźcami
ikona

Solidarność z uchodźcami

Nieustająco pragniemy wyrazić nasze poparcie dla tych działań, które wspierają otwartą postawę wobec Uchodźców przyjeżdżających do naszego kraju.

15 października jest Dniem Solidarności z Uchodźcami.

Nieustająco pragniemy wyrazić nasze poparcie dla tych działań, które wspierają otwartą postawę wobec Uchodźców przyjeżdżających do naszego kraju a także wyrazić zaniepokojenie narastającą w polskim społeczeństwie falą lęku i wrogości adresowanej do osób, które szukają u nas schronienia w związku z działaniami wojennymi i innymi okolicznościami uniemożliwiającymi życie w ich kraju.

Jako psychoterapeuci uważni na zjawiska psychiczne i społeczne uważamy za swój obowiązek zwrócić uwagę na te zjawiska, które z perspektywy etycznej, psychologicznej i społecznej są niebezpieczne.

  • Niebezpieczne jest wzbudzanie lęku, wrogości wobec Innego (innego pod względem rasowym, wyznaniowym, narodowościowym czy orientacji seksualnej), szkodzi ono zarówno tym, którzy uruchamiają takie emocje jak i tym, którzy im ulegają.
  • Agresywne odrzucanie innych, „hejtowanie” i myślenie o Uchodźcach poprzez własne negatywne uprzedzenia jest łatwe do osiągnięcia, niestety raz uruchomione negatywne uczucia i postawy z trudem poddają się racjonalnym argumentom wyrządzając szkody w życiu społecznym, zmniejszając poczucie odpowiedzialności i ludzkiej solidarności. Z perspektywy psychologicznej jest to głęboko szkodliwe uczuciowo, duchowo i mentalnie.
  • Degraduje to tak podstawowe wartości i dobra jak wartość więzi międzyludzkiej, wartość wrażliwości na innych, wartość otwartości emocjonalnej.

Nie jest zadaniem psychoterapeutów pouczać polityków czy społeczeństwo, co jest dobre a co złe. Nie można jednak pozostawać obojętnymi na zagrożenie złem, na jakie wszyscy jako obywatele jesteśmy narażeni.

Zarząd Krakowskiej Fundacji Rozwoju Psychoterapii
im. Profesor Marii Orwid i Rada Programowa Fundacji